Gradering av satsene for VTA


I vår fikk arbeidsdirektoratet i oppdrag av statsråd Victor Normann å se på muligheten for og gradere VTA-satsene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i løpet av sommeren har arbeidet fram en endelig rapport som nå er lagt fram for statsråden.


Rapporten legger vi nå ut på nettet slik at dere som måtte ønske det kan lese den i sin helhet.


Det som kan få betydning i første omgang er ønsket om å sette i gang forsøk med graderte satser. I den forbindelse ønsker man at ca ti bedrifter av ulik størrelse, og helst på forskjellige steder i landet er interessert i å delta. Foreløpig er det ikke kommet noe konkret utspill fra departementet om det faktisk skal settes igang forsøk. Det er imidlertid fint om dere tenker igjennom om det kan være av interesse å delta dersom det blir noe av. Ta i så fall kontakt med sekretariatet.