Nyttig informasjon

Sidene oppdateres jevnlig, men det kan allikevel hende du finner noen utgåtte dokumenter her.


Siste nytt fra NAV til tiltaksarrangører av VTA, APS og AMB 1, 2 og 3:

Avtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - NAV

Samarbeidsavtale for VTA i ordinær virksomhet - NAV

Kvalifisering og tilrettelagt arbeid i AMB -NAV


Fastsetting av uføregrad og reduksjon av uføretrygd mot arbeidsinntekt:

Sammendrag fra Regjeringen.no


VTA (tidl. ASVO) - Varig tilrettelagt arbeid:

Kravspesifikasjonfor tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjonfor tiltak i skjermede virksomheter - NAV


APS (tidl. AFT) - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet:

Attføringsbedriftenesbransjestandard for arbeidspraksis i skjermet virksomhet


AMB - Areidsmarkedsbedrifter:

Attføringsbedriftenesbransjestandard for tilrettelagt arbeid i AMB