Grunnleggende prinsipper for LAFY


1. Yrkeshemmede har rett til arbeid.
2. Alle mennesker har rett til vekst og utvikling på det nivå de befinner seg.
3. Arbeid er en grunnleggende verdi som alle skal ha muligheten til å velge.
4. Verdiskapning skal også være rettet mot et ordinært marked.
5. Begrepet arbeid skal være i utvikling, og gjenstand for diskusjon.
6. Samarbeid, deltaking og koordinering er forutsetninger for vekst og kompetanseheving.