Innmelding i LAFY

Pris på medlemskap

Enkeltmedlemmer kr. 500,-

Kommunale virksomheter kr. 3 500,-

AS/VTA bedrifter kr. 7 500,-