Påmelding

Elektronisk påmelding Vårkonferansen 2020

Pris

Konferanseavgift medlemmer
kr 1990,-
Konferanseavgift IKKE
-medlemmer
kr 2200,-
Full pakke medlemmer
kr 5400,-
Dagpakke inkl. lunsj
kr 630,-
Middag
Kr 800,- inkl to drikkeenheter
Tilslutningsdøgn
Kr 1199,-

Siste frist for påmelding 29. februar

Konferansen holdes på Grand Hotel Terminus Bergen

Kommunkasjon på tvers av ulikheter 2020 Påmelding

Konferanseavgift

Kr 1990,-

Konferanseavgift IKKE-medlemmer

Kr 2200,-

Full pakke medlemmer

Kr 5400,-

Dagpakke

Kr 630,- pr dag

Middag

Kr 800,- inkl to drikkeenheter

Tilslutningsdøgn

Kr 1199,-