Påmelding

Elektronisk påmelding Høstkonferansen 2019

Pris

Konferanseavgift medlemmer
kr 1100,-
Konferanseavgift IKKE
-medlemmer
kr 2200,-
Full pakke medlemmer
kr 4600,-
Dagpakke inkl. lunsj
kr 780,-
Middag
Kr 850,- inkl to drikkeenheter
Tilslutningsdøgn 2. til 3. april
Kr 1200,-

Siste frist for påmelding 24. september 2019

Konferansen holdes på Comfort Hotell Union Brygge
Grønland 64
3045 Drammen

Navn konferanse årstall Påmelding

Konferanseavgift

Kr 1100,-

Konferanseavgift IKKE-medlemmer

Kr 2200,-

Full pakke medlemmer

Kr 4600,-

Dagpakke

Kr 780,- pr dag

Middag

Kr 850,- inkl to drikkeenheter

Tilslutningsdøgn

Kr 1200,-