Konferanser

LAFY arrangerer 2 konferanser pr år, vår og høst. Konferansene har fokus på å dele erfaringer, utveksle ideer og det å kunne oppnå mestring. Konferansene er tilrettelagt både for deltakere og ordinært ansatte i vekstbedrifter.

Høstkonferansen avholdes på Comfort Hotell Union Brygge 6. og 7. november 2019. Navnet på konferansen denne gangen er: "jeg vil, og jeg får det til". Konferansen har fokus på arbeidstakere.