Konferanser

LAFY arrangerer 2 konferanser pr år, vår og høst. Konferansene har fokus på å dele erfaringer, utveksle ideer og det å kunne oppnå mestring. Konferansene er tilrettelagt både for deltakere og ordinært ansatte i vekstbedrifter.

Vårkonferansen 2020 holdes på Grand Hotel Terminus Bergen. Navnet på konferansen denne gang er "Kommunikasjon på tvers av ulikheter". Konferansen har fokus på arbeidstakere.